På anvisade områden i Pakka Äventyrspark får man röra sig fritt. Om du vill fara ut på äventyr ska du köpa en inträdesbiljett, med vilken du får nödvändig utrustning för banorna.

Äventyrsparkens tjänster passar för friska barn, unga och vuxna i alla åldrar.

Läs spelreglerna innan du kommer till Äventyrsparken. De har framtagits för att alla äventyrare ska få en minnesvärd och trygg upplevelse. Ingen tidsbokning krävs för parken under dess öppettider.

Välkommen!

Äventyrarens checklista:

 • Barn under 14 år får fara ut på äventyr endast i sällskap med en vuxen. Barn mellan 7 och 10 år ska ha en vuxen med sig på banorna. Barn mellan 11 och 13 år får vara på äventyr på egen hand, men en ansvarsfull vuxen ska finnas i omedelbar närhet på marknivå.
 • 14–17-åringar kan fara ut på äventyr utan en vuxens tillsyn, men de ska ha formuläret för spelregler med sig när de kommer till parken och det ska vara undertecknat av en vårdnadshavare. Skriv ut och underteckna spelreglerna i förväg om du inte har möjlighet att följa med ditt barn till parken.
 • Starta vid biljettluckan vid Äventyrsparkens informationsdisk. Var beredd på att läsa, förstå och underteckna spelreglerna och betala inträdesbiljetten.
 • För att garantera en säker upplevelse ska alla äventyrare följa personalens anvisningar, råd och tillsägelser.
 • Gå på toaletten innan du tar på dig selen. Det är inte tillåtet att ta av sig selen under äventyret eller att gå på toaletten med den på sig.
 • Från biljettförsäljningen går du till platsen där utrustningen förvaras. Där ger personalen dig säkerhetsutrustningen och sätter vid behov dina eventuella personliga tillhörigheter i förvar.
 • Kom ihåg att tömma dina fickor på föremål och sätta upp håret om du har långt hår.
 • Därefter går du till terrassen för att ta på dig selen under handledning.
 • Innan äventyret kan börja går var och en igenom en övningsbana tillsammans med en instruktör. När instruktören ser att du kan använda utrustningen och kan agera enligt anvisningarna för banorna kan du gå till de egentliga äventyrsbanorna.
 • Börja med de lättaste banorna och gå till de svårare när du är säker på att du klarar dem utan problem. Kom ihåg längdgränserna: 110 centimeter för Pakka Superäventyr, 130 centimeter för Pakka Xtreme-banorna och 150 centimeter för Ninjabanan.
 • På platåerna som finns i träden får högst tre personer stå samtidigt. Endast en person åt gången får befinna sig i varje deluppgift mellan platåerna. En vuxen som hjälper sitt barn får utföra uppgiften tillsammans med barnet.
 • När du går igenom äventyrsbanorna måste du alltid komma ihåg att ha minst den ena säkerhetslinan kopplad till säkerhetsvajern.
 • Det är tyvärr förbjudet för gravida att delta i äventyren.
 • Tyvärr är utgångspunkten att det är förbjudet att fara ut på äventyr, ifall du inte har fått särskilt tillstånd av din läkare, om du lider av något av följande: epilepsi, en hjärt- eller kärlsjukdom, störningar i balansorganen, en luftvägssjukdom, har ryggproblem eller nyligen har genomgått en operation. Om du har möjlighet och har fått tillstånd av din läkare att fara ut på äventyr, kom ihåg att diskutera saken med personalen innan du går till äventyrsbanorna.
 • Kalla på personalen om du behöver hjälp under äventyret. Vi hjälper dig snabbt och svarar gärna på eventuella frågor.
 • Lämna tillbaka utrustningen till personalen när du har avslutat ditt äventyr, varefter du kan lämna parkens område. Äventyret som du har betalat för är slut när du har lämnat tillbaka utrustningen. Det är under inga omständigheter tillåtet att ta med sig utrustningen från parkens område!
 • Det är förbjudet att röka med selen på sig! Rökning är tillåten endast på anvisade platser på Äventyrsparkens område (2).
 • Klä dig för äventyret efter väder. Sätt träningsskor eller andra stadiga skor med tillräckligt tjockt botten på fötterna på sommaren. Kom ihåg att banorna går uppe i träden och smuts och kåda kan fastna på kläderna. Äventyrsparken ansvarar inte för nedsmutsade kläder.
 • Klättring i äventyrsbanorna kan orsaka skrapsår och blåmärken som vid alla andra motionsaktiviteter. Pakka Äventyrspark har ingen separat försäkring för olyckor för sina kunder. Kunden ska kontrollera sitt eget försäkringsskydd innan äventyret inleds.
 • Viktgränsen som definieras i standarden för höghöjdsbanorna är 120 kg.
 • Kom ihåg att Höghöjdsbanan, Bungee Trampoline och X-Tower är skilda aktiviteter som kräver olika selar. Du får köpa biljetter separat för varje aktivitet eller tillsammans som ett paket. Läs om begränsningarna för X-Tower i tornets spelregler. För Bungee Trampoline är minsta tillåtna vikt 15 kg och högsta tillåtna vikt 85 kg.

 

Allmänna anvisningar:

I Äventyrsparken är det möjligt att röra sig och följa äventyrarna i träden från marknivå utan att betala en separat inträdesavgift.

Parkering för bilburna besökare finns i parkens omedelbara närhet, på cirka 200 meters avstånd nedanför Restaurang Dyyni samt på cirka 500 meters avstånd bredvid badhotellet Sani.

Under högsäsong är det bra att vara förberedd på att säkerhetsutrustningen inte nödvändigtvis räcker till för alla som vill ut på äventyr. Säkerhetsutrustning som blir ledig ges till kunderna i den ordning de har löst ut sina biljetter. Vårt mål är att få alla som har kommit för äventyr så snabbt som möjligt ut på Höghöjdsbanorna, utan att ge avkall på säkerheten. I praktiken betyder detta att vi under den mest bråda tiden samlar ihop en större grupp åt gången (cirka 30 personer) som vi klär på selar gemensamt enligt instruktörens anvisningar. När säkerhetsinstruktionerna har gåtts igenom och det har kontrollerats att selarna sitter som de ska förflyttar sig gruppen till övningsbanan. Därefter får följande grupp instruktioner om säkerhetsutrustningen och hur den tas på.

Naturen är viktig för oss och därför kräver vi att våra kunder rör sig på anvisade rutter och färdigt upptrampade stigar i terrängen, så att vi inte belastar den i onödan.

Det är förbjudet att dricka och inneha alkohol på Äventyrsparkens område.