ARCHERY TAG, ELLER PILBÅGSKRIG, ÄR ETT HELT NYTT LAGSPEL SOM HAR BLIVIT MYCKET POPULÄRT UTE I VÄRLDEN!

Lagen samlas på arenan och när visselpipan ljuder kan kriget börja! Hur många pilar hinner du samla vid starten? Vem slås ut först? Kan du rädda en utslagen lagkamrat genom att vara modig, eller gömmer du dig bakom en bunker och låter de andra glänsa?

Det lag som först slår ut motståndarlagets spelare genom att träffa dem eller genom att skjuta fem träffar i måltavlan vinner. Spelformerna är poängspel eller utslagning. Archery Tag är ett spel som man inte vill att ska ta slut! Pakka Äventyrspark är licensierad Archery Tag-arrangör! Passar bäst för grupper på 10–24 personer.

 

Tidsåtgång: Tidsrekommendation 60 minuter

Produkten i kraft under tiden: Under hela året

Pris: 400 €/timma/gruppen, ytterligare en timme 250€. I priset ingår säkerhetsskolning, inledande guidning, utrustning.

Längd- och viktgränser: Från 8 år, längd minst 140 cm.

Vi betjänar er på: Finska och engelska.

Lägg märke till: Ifall du har glasögon rekommenderar vi att du använder kontaktlinser.

Bokningar och tilläggsinformation: Som spelplan fungerar Hiekkasärkät Arenas konstgräsplan (Noste 28, 85100 Kalajoki, Finland).

myynti@seikkailupuistopakka.com

BE OM EN OFFERT

tel. +358405543548/försäljning

tel. +358401437176/information

 

SE PRESENTATIONSVIDEO: